Zeil Diploma’s

Kajuitjachtzeilen I 
en
Zeezeilen I (Kj I/Zz I)

cwo-logo-v2

Zeil diploma’s
De diploma’s van het CWO zijn internationaal erkend. Veel verhuurders en verzekeraars van jachten, stellen het bezit van diploma’s als voorwaarde voor verhuur of verzekering. Het CWO is een samenwerkingsverband tussen het watersportverbond, ANWB en Hiswa.

Het diploma Kj I/Zz I is voor iedereen die actief mee wil zeilen op een kajuitjacht maar niet de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen wil dragen. Voor bemanningsleden. Als bemanningslid helpt u bij het aan- en afmeren in bijvoorbeeld een sluis maar u hoeft niet te bepalen hoe de sluis ingevaren wordt. U maakt het schip klaar voor de reis en draagt bij aan de algehele veiligheid aan boord.

Met het diploma Kj I/Zz I:

 • weet u wat er gebeurt op en rondom een schip, hoe de onderdelen van het schip genoemd worden;
 • kent u de basisbeginselen van de stand van de zeilen en de bediening van de zeilen;
 • weet u wat de vaarregels zijn in bijvoorbeeld havens en sluizen en hoe het schip zich beweegt als het op de motor vaart;
 • kunt u zelf het schip sturen en koers houden.

Een goede schipper zal de waarde van een goed bemanningslid niet onderschatten!

Kajuitjachtzeilen II (Kj II)

Met het diploma Kj II kunt u als plaatsvervangend schipper optreden. Onder rustige omstandigheden kunt u het schip zelfstandig besturen.

Met het diploma Kj II:

 • Kent u de beginselen van het navigeren.
 • U kunt kompas lezen en weet hoe u een waterkaart kunt gebruiken;
  kunt u het schip zelf afmeren in een box in de haven. Of vertrekken uit een box;
 • weet u hoe u de zeilen kunt reven en wanneer u welke zeilen kunt gebruiken;
 • kunt u op niet-stromend water een koers uitzetten en deze volgen.

Met dit diploma kunt u onder kalme en voorspelbare omstandigheden de schipper zijn!

Gelijk door naar onze tarieven


Klik Hier

Kajuitjachtzeilen III (Kj III)

De stap naar Kj III is een flinke vanaf Kj II. Want om het diploma Kj III te verdienen wordt gevraagd dat u ook onder onverwachte en moeilijkere omstandigheden de verantwoordelijkheid voor het schip en de manier kunt dragen. Ook op stromend water. Om voor dit diploma in aanmerking te komen is het verstandig om na het behalen van Kj II eerst ervaring op te doen onder verschillende omstandigheden.

Het examen van dit niveau staat onder toezicht van het CWO. Dit betekent dat u door een van onze instructeurs wordt opgeleid, maar door een examinator van het CWO wordt beoordeeld.

Met het diploma Kj III:

 • kunt u op zowel niet-stromend als op stromend water navigeren;
 • draagt u de verantwoordelijkheid over het schip en de bemanning. U communiceert met de bemanning op een manier die zij begrijpen en die de veiligheid van ieder waarborgt. U delegeert taken en ziet erop toe dat deze correct worden uitgevoerd;
 • beheerst u het schip onder omstandigheden tot en met windkracht 6 veilig en verantwoord.

Wij adviseren om ter aanvulling en voorbereiding op dit diploma, ook het vaarbewijs I en II te halen en een cursus marifonie te volgen. Bijvoorbeeld in de wintermaanden.

Kajuitjachtzeilen IV (Kj IV)

Met het diploma Kj IV op zak bent u opgeleid als schipper op binnenwateren, ook stromend binnenwater zoals de Waddenzee en de Zeeuwse wateren. U kunt onder alle omstandigheden veilig en verantwoord varen en manouvreren.

U kunt pas opgeleid worden voor dit diploma als u na het behalen van Kj III tenminste 500 mijl heeft afgeleid in een kajuitjacht. Het examen wordt afgelegd in weersomstandigheden met een wind van tenminste 7 knopen en maximaal 25 knopen.

Met het diploma Kj IV:

 • geeft u leiding aan de bemanning.
 • U kunt heldere instructies geven, ziet er op toe dat de bemanning deze correct uitvoert en u geeft aanwijzigen voor verbeteringen.
  U bent ook in de juridische zin verantwoordelijk voor het schip en de bemanning.
 • kunt onder alle weersomstandigheden op stilstaand en stromend water varen.
 • kunt u zelfstandig navigeren.

Met Kj IV bent u opgeleid tot zeilinstructeur. Onderdeel van de opleiding is een aanvullende ‘stageperiode’ waarin u een minimum aantal mijlen moet zeilen en zelf lesgeeft. Als u overweegt het diploma Kj IV te behalen adviseren wij u contact met ons op te nemen om een mogelijk opleidingsplan te bespreken.

Gelijk door naar onze tarieven


Klik Hier

Zeezeilen II (Zz II)

Met het diploma Zz II kunt u als plaatsvervangend schipper optreden, als wachtleider onder verantwoordelijkheid van de schipper. Onder eenvoudige kunt u het schip zelfstandig besturen. Bij het diploma Kj II ligt de nadruk op het leren gerbuiken van de wind, bij het diploma Zz II ligt de nadruk op het varen in stromend water en het getij. De vereiste ervaring voor dit diploma is 250 mijl.

Met het diploma Zz II:

 • kunt u navigeren, rekening houdend met stromingen en het getij.
 • U kunt kompas lezen en weet hoe u een waterkaart kunt gebruiken;
 • kunt u aan en afmeren onder zowel lagerwal als hogerwal. Het aanmeren kunt u ook onder zeil;
 • kunt u een vaarplan maken;

bent u op de hoogte van de wijkregels, de vaarreglementen maar ook de vlagvoering en douaneformaliteiten.
Het niveau van dit diploma is te vergelijken met dat van Kj III.

Zeezeilen III (Zz III)

Met het diploma Zz II kunt u zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren op dagtochten langs de kust onder omstandigheden tot 6 Beaufort. De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl, waarvan minimaal 250 mijl na het behalen van diploma Zeezeilen II. Tevens u moet het certificaat Theoretische Kust Navigatie
13 en het Marifooncertificaat-C behaald hebben.

Met het diploma Zz III:

 • kunt u overstag gaan, opkruisen en kruisen in nauw vaarwater
en gijpen (ook met de bulletalie);
 • kunt u afvaren van hogerwal, langswal en uit een box. U kunt aankomen aan hogerwal en langswal. U kunt aankomen en afvaren van lagerwal;
 • kunt u veel voorkomende storingen opsporen en verhelpen;
  kunt u slepen en gesleept worden;
 • verzorgt u de tochtvoorbereiding, kunt zelfstandig havens aanlopen en zeilen in de nacht.

Gelijk door naar onze tarieven


Klik Hier